Föreningen
Byggnaden uppfördes 2018 och omfattar totalt 68 lägenheter, samtliga upplåtna med bostadsrätt.

Inga avgiftsförändringar är planerade för 2019. I månadsavgiften ingår fiber: internet (10/10), telefon samt kabel-tv (IPTV), leverantör av samtliga tjänster är Telia. Individuell mätning av varmvattenförbrukning tillkommer månadsavgiften. 

Föreningen äger marken där fastigheten är uppförd.

Överlåtelser
Bankens lånelöfte till köparen och överlåtelsehandlingar skickas till Bredablick.

Föreningen tar ut pant- och överlåtelseavgift enligt stadgar. Överlåtelseavgiften betalas av köparen. Föreningen godkänner ”delat ägande”.

Föreningen tillåter juridisk person att köpa/överta en bostadsrätt i föreningen enligt stadgarna.

För utdrag ur lägenhetsförteckning (mäklarbild) hänvisas till Bredablicks kundtjänst: maklare@bblick.se eller 010-177 59 00.

Kontakt
Om ni inte får svar på era frågor efter kontakt med Bredablick eller genom att läsa stadgar, årsredovisningar och övriga styrdokument ber vi er att ta kontakt med styrelsen via e-post: sekreterare@brfstjernstromsvag.net