För att felanmäla någon av fastighetens gemensamma funktioner, kontakta HSB:
Tel: 010-442 11 00
Jour-tel: 08-695 00 00

Klicka här för kontaktformulär.

Vid inbrott/brand/akut:
Tel: 112

Snöröjning:
Miramix AB
Tel: 08-515 178 78
Jour-tel: 073-788 87 58