I fastighetens källarvåning finns ett garage med totalt 16 parkeringsplatser, varav en plats för rörelsehindrade (nummer 14) samt två för Sunfleet bilpool (nummer 1 och 2).

Parkeringsplatserna administreras av HSB. Vid intresse av att hyra en parkeringsplats kontakta HSB, som även hanterar eventuell kö.

Uppsägningstiden för hyrd parkeringsplats är en hel kalendermånad. Uppsägning meddelas via telefon på nummer 010-442 11 00 eller via kontaktformulär på HSB.

Vid avflyttning upphör hyran av parkeringsplatsen automatiskt.

Parkeringsplatsen upplåtes i befintligt skick att användas som uppställningsplats för ett av medlemmen nyttjat motorfordon. Medlemmen får inte använda parkeringsplats för uppställning av mer än ett (1) fordon. Fordonet får endast uppställas inom markerad plats. Medlemmen är skyldig att teckna och vidmakthålla erforderlig brand- och stöldskyddsförsäkring för aktuellt fordon. Fordon som inte är i trafikdugligt skick får inte förvaras uppställt på parkeringsplats. Medlemmen är skyldig att följa gällande brandförsäkringsvillkor och de ordningsföreskrifter som fastställts inom föreningen. Medlemmen ansvarar för all skada inom fastigheten som kan inträffa på grund av oaktsamhet.

Biltvätt får inte förekomma på parkeringsplatsen eller inom garaget.

Föreningen äger rätt att vid behov anvisa medlemmen annan parkeringsplats.

Sunfleet
Som medlem/boende i BRF. Stjernströms Väg 1 har du fritt medlemskap utan anslutningsavgift i Sunfleets bilpool t.o.m. 2023-04-01.

1. Gå in på www.sunfleet.com
2. Klicka på ”Bli medlem”
3. Fyll i ”Hägersten 1:1” som organisationskod. Välj Medlemskap Small.
4. Fullfölj anmälans alla steg.
5. Efter några dagar får du ett välkomstbrev från Sunfleet på posten, och du kan börja köra.
6. För aktuell tim/km prislista och bilpoolsinfo se www.sunfleet.com