I fastigheten giftas (svarta huset) i källarvåningen finns ett garage med totalt 16 parkeringsplatser, varav en plats för rörelsehindrade (nummer 14) samt en för M-bilpool (nummer 1).

Parkeringsplatserna administreras av HSB. Vid intresse av att hyra en parkeringsplats kontakta HSB, som även hanterar eventuell kö. För mer information gällande föreningens policy kring parkeringsplatser i garaget kika i dokumentet nedan:

M-bilpool (tidigare sunfleet)
Som medlem/boende i BRF. Stjernströms Väg 1 har du fritt medlemskap utan anslutningsavgift i Sunfleets bilpool t.o.m. 2023-04-01.

1. Gå in på www.sunfleet.com
2. Klicka på ”Bli medlem”
3. Fyll i ”Hägersten 1:1” som organisationskod. Välj Medlemskap Small.
4. Fullfölj anmälans alla steg.
5. Efter några dagar får du ett välkomstbrev från Sunfleet på posten, och du kan börja köra.
6. För aktuell tim/km prislista och bilpoolsinfo se www.sunfleet.com