Regler för andrahandsupplåtelse av lägenheter i Brf Stjernströms Väg 1
Andrahandsupplåtelse, eller andrahandsuthyrning som det kallas i vardagligt tal, innebär att en medlem i föreningen upplåter sin lägenhet till en annan för självständigt brukande.

Andrahandsuthyrning av bostadsrätter kräver alltid tillstånd av föreningens styrelse. Lagen gör ingen skillnad på kortare eller längre andrahandsuthyrningar.

Styrelsen vill förtydliga att det inte är tillåtet att hyra ut sin lägenhet under en kortare period än 30 sammanhängande dagar. Korttidsuthyrning via onlinemarknadsplatser som till exempel AirBnB godkänns alltså inte.

Styrelsen kommer att göra en bedömning i varje enskilt fall. Skäl för andrahandsuthyrning kan till exempel vara att du ska arbeta eller studera på annan ort, provsamboende, uthyrning till närstående eller att du har svårt att sälja sin lägenhet. Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för en begränsad tid, vanligen högst ett år i taget. Tänk på att styrelsen sammanträder ungefär var fjärde vecka, så var ute i god tid med din ansökan.

Den som får sin ansökan om andrahandsuthyrning beviljad betalar en avgift till föreningen som uppgår till högst 10% av det aktuella prisbasbeloppet per år. Rätten att ta ut sådan avgift framgår av lag och i föreningens stadgar.

Om du hyr ut din bostadsrätt utan styrelsens tillstånd riskerar du att förverka nyttjanderätten till din lägenhet. Detta innebär att styrelsen i så fall kan komma att säga upp dig för avflyttning från din lägenhet.

Viktigt att tänka på är också att du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för lägenheten även under tiden den är uthyrd. Detta innebär att du ansvarar för att den andrahandsboende är informerad om, och efterföljer, alla föreningens förhållningsregler under tiden hen hyr din lägenhet.

För mer information om andrahandsuthyrningar i allmänhet kan du läsa riktlinjer som Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna tillsammans har tagit fram.

Här hittar du en blankett som HSB har tagit fram för andrahandsuthyrning. Blanketten fylls i och skickas till HSB som sedan skickar till styrelsen för godkännande.