Uppstår fel i lägenheten kontaktar du HSB Kund- och Medlemsservice. När de mottagit din felanmälan kontaktas en fastighetsskötare som hjälper till att åtgärda felet. Åtgärd av fel faktureras enligt ansvarsfördelning i bostadsrättsföreningens stadgar. Dvs. bostadsrättshavaren ansvarar och bekostar återgärder för underhåll och reparationer av lägenheten. Föreningen ansvarar för huset och alla utrymmen som inte är lägenheter.