Lägenheterna i Brf. Stjernströms Väg 1 har alla ett skalskydd som är utrustat med koperingsskyddat lås- och nyckelsystem. I det fall ytterligare nycklar behövs kontakta styrelsen. Kostnaden för nycklar står den boende för och ledtiderna för att tillverka en nyckel är 2-3 veckor.

Varje lägenhet är från början utrustad med 3 nycklar för bostaden samt 3 nycklar för postboxen (brevbäraren har en huvudnyckel).

Alla boende har samma portkod, har du inte fått koden eller har en ogiltlig kod, var vänlig kontakta styrelsen. Var vaksam och lämna ej ut koden till obehöriga.

Till förråd, gårdsdörrar samt garage har föreningen en separat kod, som inte får lämnas ut till någon utanför föreningen.