Lägenheterna i Brf. Stjernströms Väg 1 har alla ett skalskydd som är utrustat med koperingsskyddat lås- och nyckelsystem. I det fall ytterligare nycklar behövs kontakta Aspuddens lås 08-971000. Störtloppsvägen 21 i Hägertsen. Kostnaden för nycklar står den boende för och ledtiderna för att tillverka en nyckel är 2-3 veckor.

Varje lägenhet är från början utrustad med 3 nycklar för bostaden samt 3 nycklar för postboxen (brevbäraren har en huvudnyckel).