Var en god granne!

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Hissarna är extra känsliga och kan lätt gå sönder, använd dem varsamt

Hög ljudnivå får inte förekomma mellan kl. 22.00 och kl. 07.00 på vardagar och mellan kl. 22.00 och kl. 10.00 på lör-, sön- och helgdagar (röda dagar). Detta gäller i lägenheten och i gemensamma utrymmen.

Gemensamma utrymmen

Takterrassen
Vår fina takterrass är föreningens gemensamma egendom. Här kan du fira födelsedagar eller bjuda på middagar och njuta av utsikten. Se till att lämna det städat och låst så att det blir mer trivsamt för alla. Skulle något gå sönder maila styrelsen och meddela detta. Grillning är tillåtet med el- eller gasolgrill!

För att boka terrassen – använd föreningens kalender som hänger innanför entrén till takterassen i port 9, våning 5.

Garage och cykelrum
• Cyklar och mopeder förvaras i cykelrummen eller i cykelställen.
• Barnvagnar förvaras i barnvagnsrummen eller inne i lägenheten
• Fordon får inte tvättas i garaget då det inte finns något avlopp

Säkerhet

På grund av brandrisk och trappstädning är det inte tillåtet att lämna några som helst lösa föremål i korridorer, trapphus eller i andra allmänna utrymmen. Detta gäller även barnvagnar, cyklar, dörrmattor, paraplyer och skräp som ställs ut tillfälligt.
Rökning är inte tillåtet i trappor, portgångar, garage eller andra allmänna utrymmen.
Se till att alla dörrar till gemensamma utrymmen går i lås. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
Din lägenhet ska vara utrustad med fungerande brandvarnare. Kom ihåg att byta batteriet!

Informera styrelsen omgående om du tappat bort en nyckel eller garagedosa.

Balkong och uteplats

För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.
Det är endast tillåtet att grilla på balkongen/uteplatsen med gasol- eller elgrill, ej med kolgrill.

Blomlådor placeras innanför balkongräcket.

Avfallshantering

I soppåsen ska du lägga så lite som möjligt – bara det som är brännbart och som blir över när du har sorterat allt annat. I soppåsen lägger du till exempel:

 • Blöjor, bindor, tamponger och kondomer
 • Cigarettfimpar, snus och tobak
 • Diskborstar, tandborstar, disktrasor
 • Kuvert
 • Engångstallrikar, färgade servetter
 • Dammsugarpåsar
 • Plastblomkrukor
 • CD-skivor och kassetter (även fodral)
 • Plåster, bandage, tops, bomullstussar och mindre tygbitar.

 I den bruna papperspåsen lägger du till exempel:

 • Kött- och fiskben
 • Frukt och grönsaker
 • Ägg-, banan,- räk,- och fruktskal
 • Bröd och bakverk
 • Ofärgat hushållspapper och ofärgade servetter
 • Kaffe och te – både pappersfilter och sump
 • Snacks och godis

Allt övrigt avfall slängs på egen hand på återvinningscentral (finns en vid Ica Axelsberg). Farligt avfall kan även lämnas till mobila miljöstationen. Se www.stockholm.se för mer information och upphämtningstider.

Lägenhetsförråd
• I lägenhetsförrådet får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats.
Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras med personliga tillhörigheter som inte fått plats i förråden.

Lägenhetsförråd

Parabolantenn
• Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

Husdjur
• Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. Plocka alltid upp djurets spillning. Hundar måste hållas i koppel på allmänna ytor.
• Innehav av reptiler måste anmälas till styrelsen.

Skadedjur
• Om lägenheten får skadedjur kontakta styrelsen snarast.


Information gällande trivsel- och ordningsregler

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivsel- och ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna?
Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. 

Vad händer om reglerna inte efterföljs?
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Om medlemmen eller andrahandshyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Har du frågor eller synpunkter?
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Klicka här för att kontakta styrelsen.