Kärl for restavfall och matavfall finns placerade i respektive soprum. Kom ihåg följande förhållningsregler:
• Släng inte överfulla påsar med matavfall. Den bruna papperspåsen ska endast fyllas till hälften för att kunna vikas ihop ordentligt innan den slängs.
• Släng de bruna påsarna i ett av kärlen för matavfall som inte redan är fullt, det är nämligen viktigt att varje soptunna går att stänga ordentligt.
• Soprummen är endast avsedda för matavfall, samt övrigt brännbart som inte kan kategoriseras in under återvinning av papper, kartong, metall, plast eller glas. Allt detta återvinns närmast i behållarna bredvid parkeringen vid ICA Axelsberg, ca 100 meter från det mörka huset

Grovsopor får absolut inte lämnas i våra soprum. Varje boende ansvarar själv för att forsla bort sina grovsopor, närmast till Sätra återvinningscentral. Om någon lämnar grovsopor i våra soprum, innebär det en onödig extra utgift för oss alla i föreningen, eftersom det kostar pengar att få detta bortforslat.
För öppettider i Sätra samt annan information om återvinning, läs mer på www.återvinningstockholm.se eller på Stockholmsstads hemsida https://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/