Ändringar av namnskylten på postfack, porttavla och lägenhetsdörr sker genom att man kontaktar vår fastighetsskötare Bredablick, på telefon: 010-177 59 00, alternativt via kontaktformulär på Bredablicks hemsida.

Den information som Bredablick behöver är:

  • Namn på nya lägenhetsinnehavare
  • Namn på utflyttande lägenhetsinnehavare
  • Gatuadress
  • Lägenhetsnummer (om det ska stå på namnskyltarna).