Ändringar av namnskylten på postfack, porttavla och lägenhetsdörr sker genom att man kontaktar vår fastighetsskötare HSB, på telefon: 010-442 11 00, alternativt via kontaktformulär på HSBs hemsida.

Den information som HSB behöver är:

  • Namn på nya lägenhetsinnehavare
  • Namn på utflyttande lägenhetsinnehavare
  • Gatuadress
  • Lägenhetsnummer (om det ska stå på namnskyltarna).