Uppgift:

Bakgrund:

Varför ville du flytta till vår BRF?

Vad fick dig att engagera dig i styrelsen?