2019-Juni_Extrastämma-protokoll-BRF-Stjernströms-Väg-1