Alla lägenheter i Giftas-huset är nu inflyttade sedan slutet av december. Köparna i Ovädret kan planera för inflyttning under april. Februari 2018

Utemiljön växer fram: stenläggning och gångar på Giftas-husets gård. November 2017

Sedumtaket på Giftas-huset, sett från Ovädret. Oktober 2017

Taket börjar ta form på Ovädret. Oktober 2017

Giftas-huset. Montering av innerväggar samt förberedande
av putsväggar. Augusti 2017

Giftas-huset. Juni 2017

Giftas-huset har nått sin fulla höjd. Nästa steg är tak och fönster, som just har levererats till byggplatsen. Maj 2017

Nu står ”Ovädret” på stadig grund och våningsplanen har börjat växa fram. Maj 2017

Giftas-huset: Arbetet med vån 5 är avslutat. Snart monterar vi ytterväggar och tak. Maj 2017

Vi har påbörjat monteringen av ”Ovädret”. Maj 2017

Arbete med grunden till ”Ovädret”. Maj 2017

En härlig vårdag ser man utsikten ifrån plan 5.
Allt går enl plan. Maj 2017

Nu gjuts Ovädrets betongplatta enl tidsplan. Maj 2017

Grunden till huset Ovädret. April 2017

Montering av plan 4 påbörjat, allt går enl tidsplan. Mars 2017

Vi har nu påbörjat arbetet med plan 3. Mars 2017

Arbetet med våning 2 påbörjat, enligt plan. Februari 2017

Påbörjad grundsättning för hus 2. Februari 2017

1 våningen klar. Februari 2017

Nu börjar vi monteringar av Giftas-huset. Januari 2017

Markarbeten pågår December 2016